eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Dragi učenici,

u ovom izborniku možete pronaći obavijesti i preuzeti dokumente koji su zajednički svim zanimanja u Trogodišnjoj strukovnoj školi, dok su ostali dokumenti u izbornicima za svako pojedino zanimanje.

 

U privitku možete preuzeti popis licenciranih radionica za obavljanje praktične nastave u školskoj godini 2019./2020. koji je obavezan za zanimanja Stolar, Strojobravar i Instalater kućnih instalacija, dok učenici koji su odabrali zanimanje CNC operater praktičnu nastavu mogu obavljati u radionicama s popisa ili u nekim drugim radioncama.

 

Objavljen Otvoreni javni poziv za Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2018. godinu


 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2018. do 19.10.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ te popis tražene dokumentacije, dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

NAPOMENA: Molimo da na potvrdama o redovitom školovanju naznačite naziv zanimanja, razred te da li je zanimanje JMO!

 

 

Dokumenti potrebni za prijavu:

Javni poziv

Projekt

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac Ugovora

 

 

 

 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM - EKONOMIST

 

PREDMETI

         1.r

         2.r

         3.r

         4.r

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

OPĆI DIO

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

105

3

96

Strani jezik s dopisivanjem

3

105

3

105

3

105

3

96

Povijest

2

70

2

70

Vjeronauk/ Etika

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

2

70

2

70

2

70

2

64

TZK

2

70

2

70

2

70

2

64

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

96

Kemija

2

70

Biologija

2

70

Ukupno opći dio

20

700

16

560

14

490

14

448

STRUČNI DIO

Osnove ekonomije

2

70

2

70

2

70

2

64

Statistika

2

70

Poslovne komunikacije

2

70

2

70

Komunikacijsko prezentacijske vještine

2

70

Računovodstvo

2

70

3

105

3

105

4

128

Marketing

2

70

2

64

Bankarstvo i osiguranje

3

105

2

64

Tržište kapitala

2

64

Poduzetništvo

2

70

3

105

Vježbenička tvrtka

2

70

2

64

Društveno odgovorno poslovanje

2

70

Pravno okruženje poslovanja

2

64

Informatika

2

70

2

70

Ukupno strukovni dio

10

350

14

490

16

560

16

512

IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

OBITELJSKI POSAO

2

70

GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE

2

70

UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE

2

70

OSNOVE TURIZMA

2

70

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

2

70

UPRAVLJANJE PRODAJOM

2

70

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

2

64

MARKETING USLUGA

2

64

UKUPNO SATI IZB.STRUKOV.PREDMETA

2

70

2

70

2

70

2

64

UKUPNO SATI STRUKOVNO        TEORIJSKIH PREDMETA

12

420

16

560

18

630

18

576

PRAKTIČNA NASTAVA

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

UKUPNO SATI PRAKTIČNE NASTAVE

0

0

0

0

UKUPNO SATI POSEBNI STRUČNI DIO

12

420

16

560

18

630

18

576

UKUPNO

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

32

1120

32

1120

32

1120

32

1024

PREDMETI

         1.r

         2.r

         3.r

         4.r

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

OPĆI DIO

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

105

3

96

Strani jezik s dopisivanjem

3

105

3

105

3

105

3

96

Povijest

2

70

2

70

Vjeronauk/ Etika

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

2

70

2

70

2

70

2

64

TZK

2

70

2

70

2

70

2

64

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

96

Kemija

2

70

Biologija

2

70

Ukupno opći dio

20

700

16

560

14

490

14

448

STRUČNI DIO

Osnove ekonomije

2

70

2

70

2

70

2

64

Statistika

2

70

Poslovne komunikacije

2

70

2

70

Komunikacijsko prezentacijske vještine

2

70

Računovodstvo

2

70

3

105

3

105

4

128

Marketing

2

70

2

64

Bankarstvo i osiguranje

3

105

2

64

Tržište kapitala

2

64

Poduzetništvo

2

70

3

105

Vježbenička tvrtka

2

70

2

64

Društveno odgovorno poslovanje

2

70

Pravno okruženje poslovanja

2

64

Informatika

2

70

2

70

Ukupno strukovni dio

10

350

14

490

16

560

16

512

NASTAVNI PLAN I PROGRAM - OPĆA GIMNAZIJA

gimnazija

Dana 30.11.2015. počela je provedba projekta „Inovativno obrazovanje za inovativno poslovanje“, 3. projekta Srednje škole Ivanec u ovoj godini, sufinancirnog od strane Europskog socijalnog fonda.

Projekt se povodi u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“ iz poziva „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.361.244,09 kuna, a visina dodjeljenih bespovratnih sredstava je 1.283.870,22 kuna.

Dana 16.12.2015. u prostorijama amfiteatra Srednje škole Ivanec održana je konferencija za medije povodom predstavljanja projekta „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“

Konferenciju za medije uz par uvodnih riječi otvorila je ravnateljica Srednje škole Ivanec, Lidija Kozina, nakon čega je projekt predstavila voditeljica projekta, Lidija Vitez. Projekt „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“ provodi se u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007 - 2013“. Vrijednost projekta je 1.338.338,39 kuna, a projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Kroz kreiranje novih fakultativnih predmeta statistika, eksperimentalna fizika, digitalna kartografija i razvoj mobilnih aplikacija, projektom se želi motivirati učenike za prirodoslovlje, matematiku i informatiku, što će u konačnici imati dugoročan pozitivan učinak na učenike i nastavnike u vidu njihovog cjeloživotnog obrazovanja.

Nakon predstavljanja projekta, prisutnima na press konferenciji obratili su se i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport, mr.sc. Miroslav Huđek, zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić te gradonačelnik Grada Ivanca i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milorad Batinić.

Po završenoj konferenciji održan je prvi sastanak radne skupine na kojem su prisustvovali nastavnici Srednje škole Ivanec i Srednje škole Mate Blažine Labin, stručnjaci iz područja prirodoslovlja, matematike i informatike te stručnjaci za izradu kurikuluma i skupova ishoda učenja.

 

 

 

10.7.2015.

 

Projekt SMUN ("Suvremene metode u nastavi") predstavljen je 10. srpnja 2015. godine na konferenciji za novinare koja je održana u amfiteatru Srednje škole Ivanec.

Nakon uvodne riječi ravnateljice mr.sc. Lidije Kozina, projekt je predstavila njegova voditeljica, Andrijana Rožman, dipl.oec. Provedba projekta SMUN financira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u iznosu od 1.514.150,04 kuna bespovratnih sredstava. Udio EU financiranja iznosi 100%.

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadataka školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelovanje Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole. Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi i na inicijativu roditelja, uz podršku ravnatelja i stručne službe.

Stranica 87 od 88

Back to top