eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Izmjena sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je popis sadržaja koji se neće ispitivati ni vrednovati na ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020. iako su navedeni u katalozima, a koji vam donosimo u prilogu.

Back to top