eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U školskoj godini 2020./2021. planiramo upis 20 učenika u zanimanje prodavač. Tijekom obrazovanja učenici usvajaju znanja i praktične vještine iz prodajne komunikacije, nabavnog poslovanja, poznavanja robe, poslovanja prodavaonice, osnova marketinga, uređenja poslovnog prostora, financijskih i skladišnih evidencija, poslovnog bontona i psihologije prodaje, zaštite na radu i ekološkog zbrinjavanja otpada. Nakon završenog školovanja, mogućnosti zapošljavanja su raznolike: kao prodavač u raznim tipovima prodavaonica (samoposluživanja, specijalizirane prodavaonice, trgovački centri i sl.) ili kao voditelj vlastite trgovine. Postoji mogućnost nastavka školovanja uz polaganje razlike predmeta za srodno četverogodišnje zanimanje.

Što se tiče kriterija upisa, kod zanimanja prodavač boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Matematika

3. prvi strani jezik

Uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).

Na taj način moguće je ostvariti maksimalno 50 bodova. Za stjecanje dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) pogledajte u Pravilnik o elementima i kriterijima (Upisi - Dokumenti). Za upis u zanimanje prodavač neće se određivati bodovni prag.

Detalje oko izračuna bodova i sve ostale informacije o upisima možete vidjeti i na stranici upisi.hr.

logo upisi

Kalkulatoru bodova za upis učenika u srednju školu možete pristupiti ovdje.

upisi u srednje škole

           

Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidata za upis, kandidati su dužni prilikom upisa dostaviti školi sklopljen:

  • Ugovor o provedbi praktične nastave (UT-XI-4-123 p) u 3 primjerka
  • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti od liječnika školske medicine.

Ugovor o prakticnoj nastavi prodavac

            

U nastavku donosimo nastavni plan i program za zanimanje prodavač u sva tri razreda:

prodavač

Back to top