eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Elementi vrednovanja završnog rada u sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Back to top