eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

21.06.2019.

Dopunski rad - 1.C

Napisala

Termini dopunskog rada za 1.C razred:

 • Tehničko crtanje (mr.sc. Indijana Putar-Kramarić, dipl.ing) - 24. i 26.6.2019. u 8:00 sati
 • Tehnologija obrade materijala (Stjepan Križnjak, dipl.ing.) - 27. i 28.6.2019. u 8:00 sati.
19.06.2019.

Dopunski rad - 3.G1

Napisala

Dopunski rad za 3.G1 održat će se u sljedećim terminima:

 • Matematika (Marica Dolenec-Jurinić, prof.) - 21., 26. i 27.06.2019. u 8:00 sati.

 

PREDMET 

          

  VRIJEME                                NASTAVNIK                                    
HRVATSKI JEZIK 21.6. u 9 sati Ivan Bagarić

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

24.6. u 9 sati Damir Frišić

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA (IZBORNI)

24.6. u 10 sati Damir Frišić
MATEMATIKA U STRUCI 26.6. u 9 sati Helena Galić
VJERONAUK 27.6. u 11.15 Laura Cukar

TEHNOLOGIJA OBRADE I

MONTAŽE

28.6. u 10 sati Kristijan Miličević

OSNOVE TEHNIČKIH

MATERIJALA

1.7. u 9 sati Stjepan Križnjak
OSNOVE RAČUNALSTVA 2.7. u 12 sati Branko Šaško
ENGLESKI JEZIK 3.7. u 8 sati Iva Cikač
POVIJEST 4.7. u 8 sati Jasminka Vujasinović
TEHNIČKO CRTANJE 5.7. u 8 sati Indijana Putar Kramarić
19.06.2019.

Dopunski rad - 1.S/D

Napisala

Dopunski rad za 1.S/D razred održat će se u sljedećim terminima:

 • Tehničko crtanje (Indijana Putar-Kramarić, dipl.ing.) - 24. i 26.06.2019. u 8:00 sati
 • Matematika u struci (Helena Galić, prof.) – 27. i 28.06.2019. u 8:00 sati
 • Tehnologija obrade i spajanja (Stjepan Križnjak, dipl.ing.) – 27. i 28.06.2019. u 8:00 sati
 • Poznavanje materijala (Ivan Kostov, dipl.ing.) – 26. i 27.06.2019. u 8:00 sati
 • Crtanje s konstrukcijama (Ivan Kostov, dipl.ing.) – 24. i 28.06.2019. u 8:00 sati
 • Matematika u struci (izborni) (Ivan Kostov, dipl.ing.) - 24. i 28.06. u 8:00 sati
 • Hrvatski jezik (Ivan Bagarić, prof.) – 21., 24. i 28.06.2019. u 8:00 sati

 

Predmetni ispiti za 3.G1 razred održat će se u sljedećim terminima:

 • Biologija (Martina Tušek, prof.) - 24.06.2019. u 9:00 sati
 • Geografija (Dubravka Kutnjak, prof.) - 28.06.2019. u 10:00 sati
 • Informatika (Davor Fodrek, dipl.inf.) - 02.07.2019. u 9:00 sati
 • Engleski jezik (Mirna Bajsić, prof.) - 03.07.2019. u 8:00 sati
 • Statistika-fakultativna (Marica Dolenec-Jurinić) - 09.07.2019. u 8:00 sati.

 

Potrebno se ranije javiti predmetnim nastavnicima radi dodatnih dogovora.

19.06.2019.

Dopunski rad - 2.S

Napisala
Termini održavanja dopunskog rada za 2.S razred:
Strojobravari:
 • Osnove tehničke mehanike (Indijana Putar-Kramarić, dipl.ing.) - 27. i 28.06.2019. u 8:00 sati

Instalateri kućnih instalacija

 • Tehnologija kućnih instalacija (Stjepan Križnjak, dipl.ing.) -  24., 26. i 27.06.2019. u 8:00 sati.
19.06.2019.

Dopunski rad - 2.E2

Napisala

Dopunski rad za 2.E2 razred održat će se:

 • Matematika (Dubravka Držaić-Taourirt, prof.) - 21., 24. i 26.06.2019. u 9:00 sati
 • Računovodstvo (Davorka Skuhala, dipl.oec.) - 26., 27. i 28.06.2019. u 8:00 sati
 • Informatika (Davor Fodrek, prof.) - 21. i 24.06.2019. u 9:00 sati
 • Osnove ekonomije (Tatjana Putar, dipl.oec.) - 21. i 24.06.2019. u 8:00 sati.
19.06.2019.

Dopunski rad - 2.E1

Napisala

Dopunski rad za 2.E1 razred održat će se:

 • Hrvatski jezik (Matilda Kramar, prof.) - 21., 24. i 26.6.2019. od 8:00 sati
 • Računovodstvo (Davorka Skuhala, dipl.oec.) - 27. i 28.6.2019. u 8:00 sati.
Stranica 9 od 53

Back to top