eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

ODLUKA-SLUZBENIK_ZA_ZASTITU_PODATAKA
Odluka_o_imenovanju_sluzbenika_za_informiranje
PRAVILNIK_O_IZVO_ENJU_IZLETA-NN_81-15
PRAVILNIK_O_RADU_SKOLSKE_KNJIZNICE
Pravilnik_o_izradbi_i_obrani_zavrsnog_rada
Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015
Pravilnik_o_nacinima_postupcima_i_elementima_vrednovanja_ucenika_u_osnovnoj_i_srednjoj_skoli
Pravilnik_o_pripremi_organizaciji_i_provodjenju_drzavne_mature
Zakon_o_odgoju_i_obrazovanju_-_procisceni_tekst_skinut_s_edus-info
Zakon_o_pravu_na_pristup_informacijama_-procisceni_tekst_2015
Odluka_o_imenovanju_zamjenika_sluzbenika_za_informiranje
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije
Pravilnik o službenim putovanjima
Izmjene i dopune Pravilnika o službenim putovanjima
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta - pročišćeni tekst
 
 

Back to top