eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Obavijesti o državnoj maturi

Poštovani pristupnici jesenskog roka ispita državne mature, svoje potvrde o položenim ispitima možete preuzeti u Školi u petak 17.9.2021. od 8:00 do 15:00 sati. Ispitna koordinatorica,  Petra Hiržin

Više...

Dragi učenici,  u privitku se nalazi obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima ljetnoga roka državne mature šk. god. 2020./2021. koja će biti 23. srpnja u prostorijama Škole, kao i upute za prijavu ispita u jesenskome roku. Također, u privitku se nalazi i kalendar polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

Više...

Dragi maturanti, obavještavamo vas da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio Upute za provedbu državne mature školske godine 2020./2021. – ljetni rok tijekom epidemije COVID – 19. Upute možete preuzeti na poveznici:https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-provedbu-dr%C5%BEavne-mature-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19-.pdf Nadalje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je i Posebne uvjete za učenike s izrečenom mjerom samoizolacije pri provedbi ispita državne mature školske godine 2020./2021. - ljetni rok. Upute možete preuzeti na poveznici:https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Posebni-uvjeti-za-u%C4%8Denike-s-izre%C4%8Denom-mjerom-samoizolacije-tijekom-polaganja-ispita-dr%C5%BEavne-mature.pdf   Koordinator za državnu maturu Petra Hiržin, prof.

Više...

U privitcima donosimo Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u šk. god. 2020./2021. - ljetni rok te Kalendar provedbe ispita državne mature u šk. god. 2020./2021. - jesenski rok.

Više...

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Upute za provedbu ispita državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) za obvezne ispite ljetnog roka u lipnju 2020. godine koje vam donosimo u privitku i molimo da ih pažljivo pročitate i pridržavate ih se.

Više...

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je popis sadržaja koji se neće ispitivati ni vrednovati na ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020. iako su navedeni u katalozima, a koji vam donosimo u prilogu.

Više...

Dragi maturanti! „U Centru mature“ je nova digitalna platforma koja pomaže u učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi. Digitalni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima kao pomoć u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu. Učenicima su tako trenutačno dostupni digitalni zadatci iz dosad provedenih ispita državne mature za hrvatski jezik i matematiku od obveznih te povijest i psihologija od izbornih predmeta, a u narednim danima i…

Više...

Back to top