eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Obavijesti o državnoj maturi

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Upute za provedbu ispita državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) za obvezne ispite ljetnog roka u lipnju 2020. godine koje vam donosimo u privitku i molimo da ih pažljivo pročitate i pridržavate ih se.

Više...

Dragi maturanti, objavljen je novi kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature za ljetni rok školske godine 2019./2020. koji možete preuzeti u privitku.

Više...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s CARNET-om i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja pokrenulo je projekt Pisanje probnog online eseja iz Hrvatskog jezika.  Ciljevi projekta su omogućavanje učenicima završnih razreda gimnazija i četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola da prije pisanja ispita državne mature dobiju povratnu informaciju o uspješnosti pisanja eseja te ispitivanje mogućnosti online pisanja ispita državne mature uopće.  Zainteresirani učenici probni online esej pisat će u utorak 12.…

Više...

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je popis sadržaja koji se neće ispitivati ni vrednovati na ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020. iako su navedeni u katalozima, a koji vam donosimo u prilogu.

Više...

Dragi maturanti! „U Centru mature“ je nova digitalna platforma koja pomaže u učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi. Digitalni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima kao pomoć u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu. Učenicima su tako trenutačno dostupni digitalni zadatci iz dosad provedenih ispita državne mature za hrvatski jezik i matematiku od obveznih te povijest i psihologija od izbornih predmeta, a u narednim danima i…

Više...

Back to top