eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razredi

U školskoj godini 2019./2020. u Srednjoj školi Ivanec postoje 23 razredna odjela: RAZRED RAZREDNIK 1.G1 PETRA HIRŽIN, prof. 1.G2 DANIJELA SABOL, prof. 2.G1 KRISTINA JUG, prof. 2.G2 MIRNA BAJSIĆ, prof. 3.G1 DUBRAVKA DRŽAIĆ – TAOURIRT, prof. 3.G2 SILVIJA HOGGE-BUDER, prof. 4.G1 DUBRAVKA KUTNJAK, prof. 4.G2 RUŽICA ŽUNAR, prof. 1.E1 ANITA ČELIG, dipl. oec. 2.E1 MARJANA ŠAMBAR, prof. 3.E1 TATJANA PUTAR, dipl. oec.    3.E2 ŠTEFANIJA ZAGORŠČAK, dipl. oec. 4.E1 DAVORKA…

Više...

Back to top