eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Završni rad

Rezultati obrane završnog rada za učenike Ekonomiste nalaze se na Oglasnoj ploči u školi.

Više...

U privitcima objavljujemo prijedloge tema za završne radove za smjer Ekonomist.

Više...

Popise prijedloga tema za završne radove za zanimanje prodavač u šk. godini 2016./2017. možete vidjeti u prilogu.   Upute za pisanje rada te vremenik izradbe i obrane završnog rada nalaze se na web stranicama Škole, pod izbornikom Završni rad. Najkasnije do 31.10.2016. godine učenici trebaju odabrati temu i javiti se svojem mentoru. 

Više...

Popise prijedloga tema za završne radove za zanimanje ekonomist u šk. godini 2016./2017. možete vidjeti u prilogu.   Upute za pisanje rada te vremenik izradbe i obrane završnog rada nalaze se na web stranicama Škole, pod izbornikom Završni rad. Najkasnije do 31.10.2016. godine učenici trebaju odabrati temu i javiti se svojem mentoru.    

Više...

Back to top