eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ekonomska škola

NASTAVNI PLAN I PROGRAM - EKONOMIST

 

PREDMETI

         1.r

         2.r

         3.r

         4.r

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

OPĆI DIO

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

105

3

96

Strani jezik s dopisivanjem

3

105

3

105

3

105

3

96

Povijest

2

70

2

70

Vjeronauk/ Etika

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

2

70

2

70

2

70

2

64

TZK

2

70

2

70

2

70

2

64

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

96

Kemija

2

70

Biologija

2

70

Ukupno opći dio

20

700

16

560

14

490

14

448

STRUČNI DIO

Osnove ekonomije

2

70

2

70

2

70

2

64

Statistika

2

70

Poslovne komunikacije

2

70

2

70

Komunikacijsko prezentacijske vještine

2

70

Računovodstvo

2

70

3

105

3

105

4

128

Marketing

2

70

2

64

Bankarstvo i osiguranje

3

105

2

64

Tržište kapitala

2

64

Poduzetništvo

2

70

3

105

Vježbenička tvrtka

2

70

2

64

Društveno odgovorno poslovanje

2

70

Pravno okruženje poslovanja

2

64

Informatika

2

70

2

70

Ukupno strukovni dio

10

350

14

490

16

560

16

512

IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

OBITELJSKI POSAO

2

70

GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE

2

70

UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE

2

70

OSNOVE TURIZMA

2

70

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

2

70

UPRAVLJANJE PRODAJOM

2

70

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

2

64

MARKETING USLUGA

2

64

UKUPNO SATI IZB.STRUKOV.PREDMETA

2

70

2

70

2

70

2

64

UKUPNO SATI STRUKOVNO        TEORIJSKIH PREDMETA

12

420

16

560

18

630

18

576

PRAKTIČNA NASTAVA

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

UKUPNO SATI PRAKTIČNE NASTAVE

0

0

0

0

UKUPNO SATI POSEBNI STRUČNI DIO

12

420

16

560

18

630

18

576

UKUPNO

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

32

1120

32

1120

32

1120

32

1024

PREDMETI

         1.r

         2.r

         3.r

         4.r

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

tj.

god.

OPĆI DIO

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

105

3

96

Strani jezik s dopisivanjem

3

105

3

105

3

105

3

96

Povijest

2

70

2

70

Vjeronauk/ Etika

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

2

70

2

70

2

70

2

64

TZK

2

70

2

70

2

70

2

64

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

96

Kemija

2

70

Biologija

2

70

Ukupno opći dio

20

700

16

560

14

490

14

448

STRUČNI DIO

Osnove ekonomije

2

70

2

70

2

70

2

64

Statistika

2

70

Poslovne komunikacije

2

70

2

70

Komunikacijsko prezentacijske vještine

2

70

Računovodstvo

2

70

3

105

3

105

4

128

Marketing

2

70

2

64

Bankarstvo i osiguranje

3

105

2

64

Tržište kapitala

2

64

Poduzetništvo

2

70

3

105

Vježbenička tvrtka

2

70

2

64

Društveno odgovorno poslovanje

2

70

Pravno okruženje poslovanja

2

64

Informatika

2

70

2

70

Ukupno strukovni dio

10

350

14

490

16

560

16

512

Više informacija

  • Vremenik:

    Vremenik - Ekonomska škola - ožujak 2017. godine

Back to top