eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Konzultacije

Ispitni koordinator: Petra Hiržin, prof.

Vrijeme konzultacija: 

srijeda - 7.sat i četvrtak - 5.sat

Kontakt: petra.hirzin2@skole.hr 

Mob: 091 581 9084

Back to top