eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Prijave za rad u Programu ŠAH

10.09.2019.  -  Napisala  Iskra Petak

U sklopu Centra izvrsnosti za informatiku, sa sjedištem u Prvoj gimnaziji Varaždin, tijekom rujna prikupljat će se prijave za rad u programu ŠAH u školskoj godini 2019./2020.

Brojni znanstveno dokazani pozitivni učinci od učenja šaha kod djece (jačanje vještina rješavanja problema i samostalnog donošenja odluka, povećavanja koncentracije, unaprjeđenje pamćenja, poticanje kritičkog i kreativnog razmišljanja, itd.) upućuju na zaključak da su koristi od učenja šaha tolike da je itekako poželjno i razumno uključiti šah u sustav obrazovanja. Nakon tri godine uspješne suradnje Varaždinske županije, Školskog sportskog saveza i Šahovskog saveza Varaždinske županije u provođenju projekta „Uvođenje šaha u škole Varaždinske županije“ od ove se školske godine učenicima škola Varaždinske županije pruža jedinstvena prilika da u formi centra izvrsnosti na višem nivou unapređuju šahovsko znanje. Predavači u Centru biti će iskusni šahisti, nositelji međunarodnih i nacionalnih šahovski titula, te šahovski instruktor Hrvatske olimpijske akademije.
U školskoj godini 2019./2020. u Centru ćemo se družiti svake subote počevši od 26.10.2019., u vremenu od 8.30 h do 11.45. Kao i svi centri izvrsnosti raditi ćemo u blok satima između kojih je 20 minuta pauze tijekom koje učenici dobivaju besplatnu užinu, a za učenike će biti osiguran i besplatan autobusni prijevoz.
Rad u Centru temeljiti će se na sustavnom usvajanju bogatog šahovskog gradiva. Tematski, nastava u Centru odvijati će se u tri grupe, odnosno radionice koje će biti određene na temelju rezultata testiranja; prema razini šahovskog znanja učenika. Svaka grupa imati će od 10 do 15 polaznika, a ukupno će se održati 80 sati nastave u 20 termina.
Nastavni program odvijati će se u sve tri grupe prema sljedećem planu, koji će biti prilagođen polaznicima pojedine grupe, za pojedini termin nastave u trajanju od četiri školska sata:
1. sat: taktika – rješavanje zadataka,
2. sat: osnove šahovske strategije,
3. sat: analiza partija šahovskih majstora i povijest šaha,
4. sat: igra i analiza partija.


Polaznici centra izvrsnosti - programa šah biti će upućivani na sudjelovanje u natjecanjima koja su se i do sada održavala u sklopu navedenog projekta. Planirana šahovska natjecanja u školskoj godini 2019./2020. su:
• rujan 2019. – Pojedinačno prvenstvo Varaždinske županije („PUŽ“) 1. turnir od 5,
• listopad 2019. – Pojedinačno prvenstvo Varaždinske županije („PUŽ“) 2. turnir od 5,
• studeni 2020. – Pojedinačno prvenstvo Varaždinske županije („PUŽ“) 3. turnir od 5,
• siječanj 2020. – Pojedinačno prvenstvo Varaždinske županije („PUŽ“) 4. turnir od 5,
• veljača 2020. – Pojedinačno prvenstvo Varaždinske županije („PUŽ“) 5. turnir od 5,
• ožujak 2020. – Ekipno prvenstvo škola Varaždinske županije,
• svibanj 2020. – Otvoreno kadetsko prvenstvo Varaždinske županije.

 

Kvalifikacijsko testiranje prijavljenih učenika održati će se 5. listopada 2019. godine u Prvoj gimnaziji Varaždin, o čemu će svi učenici biti pravovremeno obaviješteni. Zainteresirani učenici neka se jave nastavnicima informatike najkasnije do 20.9.2019., zajedno s potpisanom privolom za roditelje koja se nalazi u privitku.

Pročitano 127 puta

Back to top