eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Obavijest iz Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

23.03.2020.  -  Napisala  Iskra Petak

Poštovani,

ovim putem slobodni smo Vas zamoliti za suradnju u provedbi Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu u vidu informiranja roditelja učenika kojima je temeljem ovog Projekta odobrena stipendija, a u svezi ugovornih obveza.

Naime, sukladno odredbi članka 9. Ugovora o dodjeli bespovratne potpore, korisnici su dužni uz potpisani primjerak Ugovora dostaviti ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na prvi veći iznos u odnosu na iznos dodijeljene stipendije.

Bjanko zadužnica služi kao instrument osiguranja naplate nenamjenski utrošenih sredstava, a obzirom na odredbu članka 8. Ugovora temeljem kojeg Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pridržava pravo na povrat sredstava isplaćenih na ime stipendije u slučaju da korisnik ponavlja razred čime gubi pravo na stipendiju te je dužan vratiti primljeni iznos stipendije.

Slijedom navedenoga, ljubazno Vas molimo da sukladno popisu učenika Vaše škole kojima je odobrena stipendija kojeg dostavljamo, pokušate roditeljima učenika, a obzirom na relativno kasnu dodjelu stipendija, praktično neposredno pred sam kraj školske godine te stanje ocjena tri mjeseca prije kraja školske godine ili nešto više obzirom na nemilu situaciju u svezi Corona virusa, koje zasigurno može biti dobar pokazatelj da li će razred biti završen s uspjehom, skrenuti pažnju da prihvat stipendije u visini od 18.000,00 kuna stvara obvezu uspješnog završetka razreda, a u suprotnom je potrebno sredstva vratiti.

Kako bismo u što je moguće manjoj mjeri izbjegli neugodne situacije vezane uz povrat stipendije, molimo Vas da skrenete pažnju roditeljima na važnost donošenja razumnih odluka u svezi prihvata ugovora o stipendiranju s njihove strane.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji te za sva pitanja ostajemo na raspolaganju!

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Pročitano 102 puta

Back to top