eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Javni poziv za sufinanciranje školske prehrane učenika Srednje škole Ivanec

21.09.2023.  -  Napisala  Iskra Petak

Varaždinska županija i ove godine sufinancira prehranu učenicima čiji roditelji posjeduju Rješenje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz 2023. godine kojim je utvrđeno da ostvaruju pravo na dječji doplatak u iznosu od 39,73 eura. Tekst Javnog poziva nalazi se u privitku.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje školske prehrane učenik je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • od strane roditelja/staratelja ispunjenu i potpisanu Zamolbu za sufinanciranje prehrane učenika koja se nalazi u privitku 
  • Rješenje o pravu na doplatak za djecu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz 2023. godine ili Potvrdu o isplaćenom doplatku za djecu na kojoj se jasno vidi visina dječjeg doplatka za prijavljenog učenika.

Zahtjev i dokumentaciju učenici podnose najkasnije do 2.10.2023. godine u ured pedagoginje Škole.

Pročitano 478 puta

Back to top