eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Primjeri pravilno popunjenih ugovora za praktičnu nastavu

Dragi učenici,

u privitcima donosimo primjere pravilno popunjenih ugovora za praktičnu nastavu.

Back to top