eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ekonomist - eksperimentalni program "Škola za život"

          U školskoj godini 2018./2019. Srednja škola Ivanec upisuje 2 razredna odjela smjera ekonomist, tj. 40 učenika. Program omogućuje stjecanje znanja iz općeobrazovnih predmeta uz mogućnost pohađanja dodatne nastave iz predmeta potrebnih za polaganje državne mature te stjecanje stručnih znanja i vještina kojima se olakšava nastavak školovanja na srodnim fakultetima i veleučilištima.

 

novo

 

 Srednja škola Ivanec je jedna od 72 škole koja će od sljedeće školske godine provoditi obrazovanje po novom programu "Škola za život", u okviru provođenja kurikularne reforme.

          

 

 

skola za zivot

Učenici ekonomisti će dobiti tablete za rad, mijenjaju se načini i metode rada, udžbenici za općeobrazovne predmete će biti besplatni (dijelom u digitalnom, a dijelom u papirnatom obliku), dok će za strukovne predmete ekonomistima ostati standardni udžbenici i također će biti besplatni! 

Učenicima koji još nemaju pristup internetu kod kuće, bit će omogućen pristup digitalnim obrazovnim sadržajima.

 

Učenici koji nakon završetka srednje škole žele raditi u struci imaju široke mogućnosti zapošljavanja u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti kao što su banke, osiguravajuća društva, turističke agencije,  trgovačke i ugostiteljske tvrtke i sl., a mogu pokrenuti i vlastiti posao. U stručnim predmetima učenici praktično primijenjuju stručna znanja i usvajaju komunikacijske vještine te razvijaju samostalnost i odgovornost u izvršavanju poslova, a sve u uvjetima simuliranih poslovnih događaja i stvarnih tržišnih uvjeta.

Nudimo usvajanje praktičnih znanja na računalima uz pomoć najmodernijeg računovodstvenog softvera i uz korištenje interaktivnog portala za e-učenje, što je osigurano EU projektima. Nastavnici se kontinuirano educiraju za suvremene nastavne metode, škola se opremila modernom tehnologijom i uvela nove sadržaje čime se stvaraju uvjeti za stjecanje potrebnih kompetencija koje poslodavci zahtjevaju od ekonomista, što se smatra dobrim temeljem za uspješnu poslovnu budućnost.

Učenici će biti okrenuti razvoju vještina rada na računalu u simulaciji stvarnih uvjeta poslovanja, a testiranja i ispiti odvijat će se putem interaktivnog ICT portala. Interaktivnim nastavnim metodama učenik se aktivno uključuje u nastavu čime se potiče kreativnost i poduzetnički način razmišljanja.

Nakon obrazovanja za zanimanje ekonomist učenici će steći kvalifikacije za aktivno uključivanje na tržište rada budući da poslodavci očekuju praktična znanja koja se u Srednoj školi Ivanec stječu upravo suvremenim metodama učenja i poučavanja.

            smun brošura    smun letak

 

          Što se tiče kriterija upisa, za zanimanje ekonomist boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Matematika

3. prvi strani jezik

4. Povijest

5. Geografija

6. Tehnička kultura

 

          Uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).

          Na taj način moguće je ostvariti maksimalno 80 bodova. Za stjecanje dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) pogledajte u Pravilnik o elementima i kriterijima (Upisi - Dokumenti). Za upis u smjer ekonomist neće se određivati bodovni prag.

Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidata za upis, kandidati su dužni prilikom upisa dostaviti školi potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.

Detalje oko izračuna bodova i sve ostale informacije o upisima možete vidjeti i na stranici upisi.hr.

logo upisi

Kalkulatoru bodova za upis učenika u srednju školu možete pristupiti ovdje.

upisi u srednje škole

 

  U nastavku donosimo nastavni plan i program za sva četiri razreda smjera ekonomist:

ekonomist

Back to top