eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Stolar (JMO)

U školskoj godini 2020./2021. planiran je upis 8 učenika u zanimanje stolar.  Stolari obradom drva i drugih zamjenskih materijala proizvode pokućstvo, građevnu stolariju, oplate, obloge i razne uporabne predmete. Na temelju nacrta, opisa ili uzoraka odabiru materijale, alate i strojeve kojima mogu obaviti zadani posao. Tijekom naukovanja učenici će usvojiti znanja i praktične vještine u školskoj radionici i obavljanjem prakse u licenciranim radionicama te u tvrtki Drvodjelac d.o.o. Ivanec, koja učenicima nudi stipendije i mogućnost zapošljavanja nakon školovanja.

Programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i stručnog dijela (programa naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školskoj radionici, a dva dana kod licenciranih obrtnika ili u poduzećima. U školi postoji odlično opremljena stolarska radionica sa svim potrebnim strojevima i uređajima. 

Nakon uspješno završenog trećeg razreda školovanja i naukovanja učenici polažu pomoćnički i završni ispit, a nakon tri godine rada u struci, nakon majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt. 

Što se tiče kriterija upisa, kod smjera stolar boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Matematika

3. prvi strani jezik

Uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).

Na taj način moguće je ostvariti maksimalno 50 bodova. Za stjecanje dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) pogledajte u Pravilnik o elementima i kriterijima (Upisi - Dokumenti). Za upis u smjer stolar neće se određivati bodovni prag.

Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidata za upis, kandidati su dužni prilikom upisa dostaviti školi sklopljen:

  • ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom  (UT-XI-4-123/UN) u 4 primjerka i
  • liječničku svjedodžbu Medicine rada.

Prema zakonskim propisima učenici su obavezni prije upisa u prvi razred srednje škole za obrtnička zanimanja pristupiti liječničkom pregledu specijaliste medicine rada, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.

Liječnički pregled se obavlja u DZ Varaždinske županije - Ispostava u Ivancu - "Specijalistička ordinacija medicine rada Dragutin Rogina" (drugi kat desno), u radne dane ambulante počevši od završetka školske godine. Predbilježbe za liječnički pregled primaju se svakog radnog dana od 11 do 15 sati na telefon 784-233. Mole se roditelji i učenici da se pravovremeno prijave i obave pregled jer se u zadnjem tjednu prije upisa isti neće moći obaviti.

Troškove pregleda za obrtnička zanimanja snose učenici.

Kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda (učenicima preporučujemo da što prije pristupe liječničkom pregledu specijaliste medicine rada).

Također, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti sklopljen ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom, isti mora dostaviti najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda.

Ako učenik namjerava obavljati praktičnu nastavu u tvrtci Drvodjelac d.d. tada je dovoljno na upis donijeti ugovore potpisane samo od strane roditelja, a Škola će se pobrinuti za sklapanje istih sa tvrtkom Drvodjelac. U suprotnom, učenik mora donijeti ugovor potpisan i od strane licenciranog obrtinika kod kojega će obavljati praksu. U privitku donosimo popis licenciranih radionica koji je obavezan za zanimanje Stolar.

 ugovor o naukovanju  Scan4 stolar

Detalje oko izračuna bodova i sve ostale informacije o upisima možete vidjeti i na stranici upisi.hr.

logo upisi

Kalkulatoru bodova za upis učenika u srednju školu možete pristupiti ovdje

upisi u srednje škole

        

U nastavku donosimo nastavni plan i program za sva tri razreda smjera stolar:

stolar

 

Back to top