eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Stolar (JMO)

U školskoj godini 2019./2020. planiran je upis 8 učenika u zanimanje stolar.  Stolari obradom drva i drugih zamjenskih materijala proizvode pokućstvo, građevnu stolariju, oplate, obloge i razne uporabne predmete. Na temelju nacrta, opisa ili uzoraka odabiru materijale, alate i strojeve kojima mogu obaviti zadani posao. Tijekom naukovanja učenici će usvojiti znanja i praktične vještine u školskoj radionici i obavljanjem prakse u licenciranim radionicama te u tvrtki Drvodjelac d.o.o. Ivanec, koja učenicima nudi stipendije i mogućnost zapošljavanja nakon školovanja.

Programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i stručnog dijela (programa naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školskoj radionici, a dva dana kod licenciranih obrtnika ili u poduzećima. U školi postoji odlično opremljena stolarska radionica sa svim potrebnim strojevima i uređajima. 

Nakon uspješno završenog trećeg razreda školovanja i naukovanja učenici polažu pomoćnički i završni ispit, a nakon tri godine rada u struci, nakon majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt. 

Što se tiče kriterija upisa, kod smjera stolar boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Matematika

3. prvi strani jezik

Uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).

Na taj način moguće je ostvariti maksimalno 50 bodova. Za stjecanje dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) pogledajte u Pravilnik o elementima i kriterijima (Upisi - Dokumenti). Za upis u smjer stolar neće se određivati bodovni prag.

Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidata za upis, kandidati su dužni prilikom upisa dostaviti školi sklopljen:

  • ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom  (UT-XI-4-123/UN) u 4 primjerka i
  • liječničku svjedodžbu Medicine rada.

Prema zakonskim propisima učenici su obavezni prije upisa u prvi razred srednje škole za obrtnička zanimanja pristupiti liječničkom pregledu specijaliste medicine rada, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.

Troškove pregleda za obrtnička zanimanja snose učenici. Sa sobom je potrebno donijeti mišljenje liječnika školske medicine.

 

Kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda (učenicima preporučujemo da što prije pristupe liječničkom pregledu specijaliste medicine rada).

Također, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti sklopljen ugovor o naukovanju s licenciranim obrtrnikom, isti mora dostaviti najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda.

Ako učenik namjerava obavljati praktičnu nastavu u tvrtci Drvodjelac d.d. tada je dovoljno na upis donijeti ugovore potpisane samo od strane roditelja, a Škola će se pobrinuti za sklapanje istih sa tvrtkom Drvodjelac. U suprotnom, učenik mora donijeti ugovor potpisan i od strane licenciranog obrtinika kod kojega će obavljati praksu.

 ugovor o naukovanju  Scan4 stolar

Detalje oko izračuna bodova i sve ostale informacije o upisima možete vidjeti i na stranici upisi.hr.

logo upisi

Kalkulatoru bodova za upis učenika u srednju školu možete pristupiti ovdje

upisi u srednje škole

        

U nastavku donosimo nastavni plan i program za sva tri razreda smjera stolar:

stolar

 

Back to top