eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Opća gimnazija - eksperimentalni program "Škola za život"

        U školskoj godini 2018./2019. Srednja škola Ivanec upisuje 2 razredna odjela opće gimnazije, tj. 48 učenika. Tim programom učenik dobiva kvalitetno znanje koje mu omogućuje uspješno polaganje državne mature i nastavak školovanja u svim područjima visokoškolskog obrazovanja.

novo

 

Srednja škola Ivanec je jedna od 72 škole koja će od sljedeće školske godine provoditi obrazovanje po novom programu "Škola za život", u okviru provođenja kurikularne reforme.

 

skola za zivot 

Učenici gimnazijskog usmjerenja će dobiti tablete na kojima će raditi, mijenjaju se načini i metode rada, udžbenici će biti besplatni, dijelom u digitalnom, a dijelom u papirnatom obliku.

Učenicima koji još nemaju pristup internetu kod kuće, to će biti omogućeno.

 

Izborna nastava prilagođena je upotpunjavanju onih znanja koja su vezana uz informatiku u 2. razredu, a u 3. i 4. razredu uz informatiku, hrvatski jezik ili matematiku. Isto tako učenje stranih jezika pojačava fakultativna nastava i stjecanje DSD – Njemačke jezične diplome uz izvođenje terenske nastave u inozemstvu. O uspješnosti govore brojna zapažena ostvarenja na županijskim i državnim natjecanjima, 100 % prolaznost na državnoj maturi i gotovo isto takav upis na željene fakultete.Također, škola svake godine dobiva mogućnost direktnog upisa određenog broja učenika na neke fakultete zbog uspješnosti studenata koji su pohađali i završili svoje srednjoškolsko obrazovanje u Srednjoj školi Ivanec.

 

Kako je naša škola projektno orijentirana, uključili smo se u projekt "HEUREKA - spoznajom do uspjeha". Cilj projekta je motivirati učenike za prirodoslovlje, matematiku i informatiku, što će u konačnici imati dugoročan pozitivan učinak na učenike i nastavnike u vidu njihovog cjeloživotnog obrazovanja. Iz tog su razloga u okviru projekta razvijeni novi atraktivni fakultativni predmeti Eksperimentalna fizika, Statistika, Digitalna kartografija i Razvoj mobilnih aplikacija koje će učenici moći odabrati u 2., 3. i 4. razredu. Više o projektu možete možete vidjeti ovdje

Što se tiče kriterija upisa, kod opće gimnazije boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Matematika

3. prvi strani jezik

4. Biologija

5. Povijest

Uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).

Na taj način moguće je ostvariti maksimalno 80 bodova. Za stjecanje dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) pogledajte u Pravilnik o elementima i kriterijima (Upisi - Dokumenti). Za upis u smjer opće gimnazije neće se određivati bodovni prag.

Detalje oko izračuna bodova i sve ostale informacije o upisima možete vidjeti i na stranici upisi.hr.

logo upisi

 

Kalkulatoru bodova za upis učenika u srednju školu možete pristupiti ovdje.

upisi u srednje škole

           

U nastavku donosimo nastavni plan i program za sva četiri razreda opće gimnazije:

gimnazija

Back to top