eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Odluka_o_imenovanju_sluzbenika_za_informiranje
PRAVILNIK_O_IZVO_ENJU_IZLETA-NN_81-15
PRAVILNIK_O_RADU_SKOLSKE_KNJIZNICE
Pravilnik_o_izradbi_i_obrani_zavrsnog_rada
Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015
Pravilnik_o_nacinima_postupcima_i_elementima_vrednovanja_ucenika_u_osnovnoj_i_srednjoj_skoli
Odluka_o_imenovanju_zamjenika_sluzbenika_za_informiranje
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Pravilnik o polaganju državne mature - pročišćeni tekst
Pravilnik o reguliranju i isplati naknada i nagrada zaposlenicima Srednje škole Ivanec
Pravilnik o službenim putovanjima - pročišćeni tekst
Izmjene i dopune plana nabave 4.9.2019.
 
 

Back to top