eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Udžbenici

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik za VJERONAUK ili ETIKU kupuje se ovisno o odabiru predmeta udžbenik i radna bilježnica za ENGLESKI  JEZIK vrijedi od prošle godine

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik za VJERONAUK ili ETIKU kupuje se ovisno o odabiru predmeta udžbenik i radna bilježnica za ENGLESKI JEZIK vrijedi od prošle godine uudžbenici ODNOSI S KUPCIMA i UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM biraju se ovisno o odabiru (izborni predmeti), ne kupovati jedan i drugi

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik za VJERONAUK ili ETIKU kupuje se ovisno o odabiru predmeta udžbenik i radna bilježnica za ENGLESKI JEZIK vrijede od prošle godine

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik ETIKE ili VJERONAUKA kupuje se ovisno o odabiru. udžbenici i radne bilježnice stranih jezika kupuju se ovisno o odabiru prvog i drugog stranog jezika udžbenik za predmet INFORMATIKA kupuju samo učenici koji su odabrali Informatiku kao izborni predmet udžbenik NJEMAČKOG JEZIKA (drugi strani jezik) kupuje se ovisno o godinama učenja: za učenike početnike 2. stranog jezika odabire se udžbenik…

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik ETIKE ili VJERONAUKA kupuje se ovisno o odabiru udžbenici i radne bilježnice stranih jezika kupuju se ovisno o odabiru prvog i drugog stranog jezika

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik za VJERONAUK ili ETIKU kupuje se ovisno o odabiru predmeta udžbenik i radnu bilježnicu za ENGLESKI JEZIK nije potrebno kupovati jer vrijede od prvog razreda udžbenik i radnu bilježnicu za NJEMAČKI JEZIK nije potrebno kupovati jer vrijede od prvog razreda

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik za VJERONAUK ili ETIKU kupuje se ovisno o odabiru predmeta udžbenik i radnu bilježnicu za engleski jezik nije potrebno kupovati jer vrijede od prvog razreda

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik za VJERONAUK ili ETIKU kupuje se ovisno o odabiru predmeta udžbenik i radnu bilježnicu za ENGLESKI JEZIK nije potrebno kupovati jer vrijede od prvog razreda udžbenik i radnu bilježnicu za NJEMAČKI JEZIK nije potrebno kupovati jer vrijede od prvog razreda

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik za VJERONAUK ili ETIKU kupuje se ovisno o odabiru predmeta udžbenik i radnu bilježnicu za ENGLESKI JEZIK nije potrebno kupovati jer vrijede od prvog razreda udžbenik i radnu bilježnicu za NJEMAČKI JEZIK nije potrebno kupovati jer vrijede od prvog razreda udžbenik MATERIJALI (autor: Vladimir Frgić) nije potrebno kupovati jer vrijedi od 1. razreda

Više...

U privitku se nalazi popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023. udžbenik za VJERONAUK ili ETIKU kupuje se ovisno o odabiru predmeta udžbenici za strane jezike kupuju se samo za jedan jezik ovisno o odabiru prilikom upisa (npr. samo njemački jezik ili samo engleski jezik)  

Više...

Stranica 2 od 3

Back to top