eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Pošalji poruku ljubavi! - ljubavna pošta povodom Valentinova

07.02.2022.  -  Napisala  Iskra Petak

Pošalji poruku ljubavi!

Gdje? U holu škole nalazi se kutija u koju možeš anonimno ubaciti papirić s porukom.

Kako? Na papirić obavezno napiši ime učenika/ice kojemu šalješ poruku i razred

Do kada? Poruke možeš ubacivati do petka, 11.2.

Zašto? Kako bi na Valentinovo tvoja poruka bila dostavljena na vrijeme!

srce

Pročitano 987 puta

Back to top