eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“ započeo sa radom

19.11.2015.  -  Napisala  Iskra Petak

Dana 23.10.2015. započeo je s provedbom projekt „Heureka - spoznajom do uspjeha“.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007 - 2013“. Vrijednost projekta je 1.338.338,39 kuna, a projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta čije je predviđeno vrijeme trajanja 12 mjeseci je uvođenje 4 nova fakultativna predmeta u gimnazijski program obrazovanja i to Statistika, Eksperimentalna fizika, Digitalna kartografija i Razvoj mobilnih aplikacija.

Ciljne skupine projekta su 18 nastavnika i 200 gimnazijskih učenika Srednje škole Ivanec i Srednje škole Mate Blažine Labin, ravnatelji obiju škola, te po jedan stručni suradnik iz svake škole. Projektom se želi motivirati učenike za prirodoslovlje, matematiku i informatiku, dok će se nastavnike educirati kako primijeniti inovativne sadržaje i metode u nastavi. U konačnici, postignute kompetencije imati će dugoročan pozitivan učinak na učenike i nastavnike u vidu veće konkurentnosti na tržištu rada i cjeloživotnog obrazovanja.

logo fondovi logo esf euflag

Pročitano 1611 puta

Back to top