eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U školskoj godini 2023./2024. Srednja škola Ivanec upisuje 1 razredni odjel smjera ekonomist, tj. 20 učenika. Program omogućuje stjecanje znanja iz općeobrazovnih predmeta uz mogućnost pohađanja dodatne nastave iz predmeta potrebnih za polaganje državne mature te stjecanje stručnih znanja i vještina kojima se olakšava nastavak školovanja na srodnim fakultetima i veleučilištima.

 eko1

Učenici koji nakon završetka srednje škole žele raditi u struci imaju široke mogućnosti zapošljavanja u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti kao što su banke, osiguravajuća društva, turističke agencije,  trgovačke i ugostiteljske tvrtke i sl., a mogu pokrenuti i vlastiti posao. U stručnim predmetima učenici praktično primijenjuju stručna znanja i usvajaju komunikacijske vještine te razvijaju samostalnost i odgovornost u izvršavanju poslova, a sve u uvjetima simuliranih poslovnih događaja i stvarnih tržišnih uvjeta.

Nudimo usvajanje praktičnih znanja na računalima uz pomoć najmodernijeg računovodstvenog softvera i uz korištenje interaktivnog portala za e-učenje, što je osigurano EU projektima. Nastavnici se kontinuirano educiraju za suvremene nastavne metode, škola se opremila modernom tehnologijom i uvela nove sadržaje čime se stvaraju uvjeti za stjecanje potrebnih kompetencija koje poslodavci zahtjevaju od ekonomista, što se smatra dobrim temeljem za uspješnu poslovnu budućnost.

Učenici će biti okrenuti razvoju vještina rada na računalu u simulaciji stvarnih uvjeta poslovanja, a testiranja i ispiti odvijat će se putem interaktivnog ICT portala. Interaktivnim nastavnim metodama učenik se aktivno uključuje u nastavu čime se potiče kreativnost i poduzetnički način razmišljanja.

Nakon obrazovanja za zanimanje ekonomist učenici će steći kvalifikacije za aktivno uključivanje na tržište rada budući da poslodavci očekuju praktična znanja koja se u Srednoj školi Ivanec stječu upravo suvremenim metodama učenja i poučavanja.

            smun brošura    smun letak

 

Što se tiče kriterija upisa, za zanimanje ekonomist boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Matematika

3. prvi strani jezik

4. Povijest

5. Geografija

6. Tehnička kultura

 

Uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).

Na taj način moguće je ostvariti maksimalno 80 bodova. Za stjecanje dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) pogledajte u Pravilnik o elementima i kriterijima (Upisi - Dokumenti). Za upis u smjer ekonomist neće se određivati bodovni prag.

Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidata za upis, kandidati su dužni prilikom upisa dostaviti školi potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Popis dokumentacije potrebne za upis:

  • Upisnica - ukoliko neki kandidat nije u mogućnosti ispisati upisnicu kod kuće, dobit će upisnicu u školi, međutim, tada kandidat mora doći s roditeljem/starateljem zbog potpisivanja iste
  • Potvrda školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti (učenici s područja Doma zdravlja Ivanec ne trebaju donositi ovu potvrdu, njihove potvrde Školi šalje školska liječnica)
  • Obrazac za odabir izbornih predmeta, stranih jezika i dodatnih aktivnosti (u privitku) - ukoliko neki kandidat nije u mogućnosti ispisati obrazac kod kuće, dobit će ga u školi, međutim, tada kandidat mora doći s roditeljem/starateljem zbog potpisivanja istog
  • Ako učenik želi mijenjati prvi strani jezik koji je odabran u sustavu, mora svjedodžbama dokazati da je učio taj jezik barem 4 godine

 

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika, upisnicu može dostaviti osobno ili elektroničkim putem na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  (u prijavnom mailu je obavezno navesti kontakt broj mobitela roditelja i učenika).

Datumi zaprimanja upisnica i dokumenata koji su uvjet za upis u ljetnom upisnom roku ako se upisnica i ostali dokumenti dostavljaju osobno ili elektroničkim putem:

11.7.2023. (utorak) - od 08:00 do 14:00 sati

12.7.2023. (srijeda) - od 08:00 do 14:00 sati

13.7.2023. (četvrtak) - od 08:00 do 14:00 sati

U slučaju dostave dokumentacije elektroničkim putem, u privitku se nalazi i obrazac za odabir izbornih predmeta, stranih jezika i dodatnih aktivnosti kojega je također potrebno popuniti i dostaviti elektroničkim putem. 

Ukoliko neki kandidat nije u mogućnosti ispisati upisnicu kod kuće, dobit će upisnicu u školi, međutim, tada kandidat mora doći s roditeljem/starateljem zbog potpisivanja iste.

Detalje oko izračuna bodova i sve ostale informacije o upisima možete vidjeti i na stranici Upisi u srednju.

 

Kalkulatoru bodova za upis učenika u srednju školu možete pristupiti ovdje.

 

 

 U nastavku donosimo nastavni plan i program za sva četiri razreda smjera ekonomist:

ekonomist

Back to top