eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Izmjene i dopune plana nabave Srednje škole Ivanec 2023.
Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Ivanec
Polugodišnji izvještaj o izvršenju 2023.
Obrazloženje Izvršenja 1-6.2023.
Obavijest o popisu gospodarskih subjekata s kojima je Srednja škola Ivanec u sukobu interesa
Evidencija sklopljenih ugovora od 01.01. do 30.06.2022.
Evidencija sklopljenih ugovora od 01.07. do 31.12.2022.
Evidencija zaključenih ugovora od 01.01. do 30.06.2023.
Godišnji plan i program Srednje škole Ivanec za školsku godinu 2023./2024.
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Srednje škole Ivanec 2022./2023.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Srednje škole Ivanec
ŠKOLSKI PROTOKOL postupanja u slučaju suicidalnog rizika
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Izmjene i dopune financijskog plana 2023.
Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana 2023.
Obrazloženje financijskog plana 2024.-2026.
Poveznica na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
 

Back to top