eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Poveznica na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2023.
Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Financijski izvještaji za 2023. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje 2023.
Skraćeni zapisnik 32. sjednice Školskog odbora
Skraćeni zapisnik 33. sjednice Školskog odbora
Skraćeni zapisnik 34. sjednice Školskog odbora
Skraćeni zapisnik 35. sjednice Školskog odbora
Informacija o trošenju sredstava za siječanj 2024. godine
Pravilnik o službenim putovanjima 2024.
Informacija o trošenju sredstava za veljaču 2024. godine
Izmjene i dopune pravilnika o službenim putovanjima
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Srednje škole Ivanec za 2023. godinu i obrazloženja istog
 
 

Back to top