eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Lidija Kozina 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Davor Fodrek 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Valentina Držaić 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Andrijana Rožman 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Mladen Sinković 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Anita Kos 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Lidija Matjeta 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Goran Slavinec 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Stjepan Maček 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Zdenko Đula 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Štefanija Zagorščak 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Mihaela Maček 2018.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Godišnji plan i program 2018./2019.
Kurikulum šk. god. 2018./2019.
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Srednje škole Ivanec
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
 
 

Back to top