eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Srednje škole Ivanec
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Pravilnik o imenovanju ravnatelja
Pročišćeni tekst Statuta str. 1-55
Pročišćeni tekst Statuta str. 56
Pravilnik o polaganju državne mature - pročišćeni tekst
Pravilnik o reguliranju i isplati naknada i nagrada zaposlenicima Srednje škole Ivanec
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivanec
Pravilnik o službenim putovanjima - pročišćeni tekst
Izmjene i dopune plana nabave 4.9.2019.
Kurikulum šk. god. 2019./2020.
Godišnji plan i program rada, šk.god. 2019./2020.
4. izmjene i dopune Plana nabave 2019.
2. izmjene i dopune financijskog plana Srednje škole Ivanec za 2019. godinu
Sukob interesa - Zakon o javnoj nabavi
Evidencija zaključenih ugovora od 1.1. do 30.6.2019..
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
 
 

Back to top