eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Pročišćeni tekst Statuta Srednje škole Ivanec, 6.4.2017.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020.
Izmjene i dopune Plana nabave Srednje škole Ivanec za 2017. godinu
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu
Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu
Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Godišnje izvješće 2017.
Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2017.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Lidija Kozina 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Davor Fodrek 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Valentina Držaić 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Andrijana Rožman 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Mladen Sinković 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Anita Kos 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Lidija Matjeta 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Goran Slavinec 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Stjepan Maček 2018.
 
 

Back to top