eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

4. izmjene i dopune Plana nabave 2019.
2. izmjene i dopune financijskog plana Srednje škole Ivanec za 2019. godinu
Evidencija zaključenih ugovora od 1.1. do 30.6.2019..
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
Obrazloženje financijskog plana Srednje škole Ivanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u Srednjoj školi Ivanec
5.Izmjena Plana nabave za 2019. godinu
Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Poveznica za obrasce vezane uz pravo na pristup informacijama
Poveznica na Zakon o pravu na pristup informacijama
Poveznica na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature
Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2019.
Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe
 
 

Back to top