eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Pročišćeni tekst Statuta Srednje škole Ivanec, 6.4.2017.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020.
Izmjene i dopune Plana nabave Srednje škole Ivanec za 2017. godinu
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu
Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu
Godišnje izvješće 2017.
Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2017.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Lidija Kozina 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Davor Fodrek 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Valentina Držaić 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Andrijana Rožman 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Mladen Sinković 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Anita Kos 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Lidija Matjeta 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Goran Slavinec 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Stjepan Maček 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Zdenko Đula 2018.
 
 

Back to top