eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Srednje škole Ivanec
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Pravilnik o imenovanju ravnatelja
Pročišćeni tekst Statuta str. 1-55
Pročišćeni tekst Statuta str. 56
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o polaganju državne mature - pročišćeni tekst
Pravilnik o reguliranju i isplati naknada i nagrada zaposlenicima Srednje škole Ivanec
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivanec
Pravilnik o službenim putovanjima - pročišćeni tekst
Izmjene i dopune plana nabave 4.9.2019.
 
 

Back to top