eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE TE PLAĆANJA RAČUNA
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2019./2020.
Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.
Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.
PLAN NABAVE 2020.-3. IZMJENA I DOPUNA
Plan nabave 2020. - 4. IZMJENA I DOPUNA
PLAN NABAVE ZA 2020. - 5. DOPUNA
EVIDENCIJA UGOVORA OD 1.7. DO 31.12.2020.
Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
 
 

Back to top