eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
1. dopuna Plana nabave za 2021. godinu
Godišnji plan i program, školska godina 2021./2022.
Školski kurikulum, šk. god. 2021./2022.
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2020./2021.
Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
3. izmjena i dopuna Plana nabave - 24.11.2021.
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženje financijskog plana Srednje škole Ivanec od 2022. do 2024. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Financijski izvještaji za razdoblje 1. do 12. mjesec 2021. godine
Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
2. izmjena Plana nabave za 2022. godinu
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 
 

Back to top