eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Poveznica na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Poveznica na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature
Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2019.
Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe
Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji od 24.12.2019.
Plan nabave 2020. - 1. dopuna
Evidencija zaključenih ugovora 1.1. - 30.6.2020.
PLAN NABAVE 2020, 2. IZMJENA I DOPUNA
PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA
PROCEDURA STJECANJA, UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
 
 

Back to top