eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Zdenko Đula 2018.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Štefanija Zagorščak 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Mihaela Maček 2018.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 2017./2018.
Godišnji plan i program 2018./2019.
Kurikulum šk. god. 2018./2019.
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Srednje škole Ivanec
 
 

Back to top