eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Štefanija Zagorščak 2018.
Izjava o postojanju, nepostojanju sukoba interesa - Mihaela Maček 2018.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 2017./2018.
Godišnji plan i program 2018./2019.
Kurikulum šk. god. 2018./2019.
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Srednje škole Ivanec
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2018. godine
Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Pravilnik o imenovanju ravnatelja
 
 

Back to top