eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2018. godine
Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Pravilnik o imenovanju ravnatelja
Pročišćeni tekst Statuta str. 1-55
Pročišćeni tekst Statuta str. 56
Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2017. godine
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o polaganju državne mature - pročišćeni tekst
Pravilnik o reguliranju i isplati naknada i nagrada zaposlenicima Srednje škole Ivanec
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivanec
Evidencija zaključenih ugovora od 1.1. do 30.6.2019. godine
Pravilnik o službenim putovanjima - pročišćeni tekst
Izmjene i dopune plana nabave 4.9.2019.
 
 

Back to top