eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Poveznica za obrasce vezane uz pravo na pristup informacijama
Poveznica na Zakon o pravu na pristup informacijama
Poveznica na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Poveznica na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature
Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2019.
Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe
Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji od 24.12.2019.
Plan nabave 2020. - 1. dopuna
 
 

Back to top