eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Odluka - zamjenica povjerljive osobe
Prijedlog Financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2021./2022.
Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.
Školski kurikulum za šk. god. 2022./2023.
Izmjene Pravilnika o službenim putovanjima
Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Obrazac obrazloženja Financijskog plana SŠ Ivanec za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Izmjene Pravilnika o reguliranju i isplati naknada i nagrada zaposlenicima Srednje škole Ivanec
Financijski izvještaji 2022.
Bilješke uz financijske izvještaje 2022.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Odluka o imenovanju Školskog ispitnog povjerenstva za provedbu Državne mature za školsku godinu 2022./2023.
Odluka o cijeni izdavanja duplikata svjedodžbi, potvrda o školovanju i provjera vjerodostojnosti svjedodžbi
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 
 

Back to top