eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
2. izmjena Plana nabave za 2022. godinu
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Odluka - zamjenica povjerljive osobe
Prijedlog Financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2021./2022.
Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.
Školski kurikulum za šk. god. 2022./2023.
Izmjene Pravilnika o službenim putovanjima
Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Obrazac obrazloženja Financijskog plana SŠ Ivanec za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Izmjene Pravilnika o reguliranju i isplati naknada i nagrada zaposlenicima Srednje škole Ivanec
Financijski izvještaji 2022.
Bilješke uz financijske izvještaje 2022.
 
 

Back to top